PAMO – zeitgeschichtliches Dokument – 13 –

Donnerstag,1.November2012 von

Die Versöhnungserklärung der tschechischen christlichen Missionsgesellschaft

Am 15.4.05 veröffentlichte die Missionsgesellschaft die folgende Erklärung. Selten hat rückhaltlose Entschiedenheit im Formulieren der historischen Wahrheit so sehr nach Versöhnlichkeit gedrängt. Der Text ist von entwaffnender Demut. Im Hinblick auf Verständigung und Versöhnung ist er beispielhaft. Im Folgenden sei er deutsch und tschechisch aufgeführt.

 

An die Sudetendeutschen

Unsere lieben Landsleute,

es beschwert uns die Vergangenheit der tschechischen Nation und des böhmischen Landes, welches noch vor 60 Jahren auch Ihr Land bzw. das Land Ihrer Eltern und Großeltern war.

Obwohl wir nichts darüber in der Schule gelernt haben, die schreckliche Wahrheit über diegrausame Rache der Nachkriegszeit an der deutschen Bevölkerung von Böhmen, Mähren und Schlesien, die vorwiegend ohne Rücksicht darauf geschah, ob und welche Schuld jemand hatte, ist zu uns durchgedrungen. Wir wissen von Erniedrigungen, Lynchjustiz, Verbrennungen, Hinrichtungen ohne Gerichte, Vergewaltigungen und auch von furchtbaren Todesmärschen. Unser Volk hat damals vom Prinzip der Kollektivschuld ausgehend für Sie Konzentrationslager vorbereitet, die mit den nationalsozialistischen vergleichbar waren, Lager, in denen gefoltert wurde und wo manche, besonders Säuglinge und alte Leute, an Unterernährung und Infektionskrankheiten starben.

Wir schließen uns einigen ähnlichen Initiativen der letzten Jahre an, die gegenseitige Versöhnung anstreben. Wir bitten Sie, die Sie überlebt haben, und auch Sie, denen die Eltern und Verwandte von diesen Schrecken erzählten, als Tschechen um Vergebung.

Vergeben Sie uns, bitte,

–  das physische Leiden, durch das Sie hindurchgehen mussten;

–  die tiefen seelischen Traumata, die manche von Ihnen durchlebt haben und die einige

von Ihnen bis heute durchleben;

–  den Verlust Ihrer Nächsten (die durch Tschechen ermordeten Sudetendeutschen

zählen an die Zehntausende);

–  den Verlust der Heimat;

–  den Verlust des Eigentums.

Das alles geschah in einer beunruhigenden Einheit des tschechischen Volkes, aus dem sich nur Einzelne für Sie, die Deutschen, eingesetzt haben.

Es schmerzt uns auch die heutige Kälte und auch die oft feindliche Haltung des größeren Teils des tschechischen VoIkes zu Ihnen, und die mangelnde Bereitschaft unserer Politiker zum Dialog mit Ihrer politischen Repräsentation.

Die Taten unserer Großväter und Väter kann man durch nichts rechtfertigen. Wir empfangen unsere gerechte Vergeltung: eine verödete Landschaft der Sudeten, 40 Jahre kommunistischen Totalitarismus und auch nach seinem Fall den fortgesetzten moralischen Verfall der tschechischen Gesellschaft.

Wir wissen, dass das, was geschah, durch nichts wiedergutgemacht werden kann. Die entsetzlichen Taten des tschechischen Volkes schreien bis heute zum Himmel. Wir möchten Ihnen gegenüber unsere tiefe Reue über das Schreckliche, das Sie erleben mussten, zum Ausdruck bringen. Wir wollen uns nicht nur entschuldigen, wir bitten Sie um Vergebung. Nach Ihrer Vergebung und auch nach der Versöhnung mit Ihnen sehnen wir uns.

Die TeiInehmer der Konferenz der Versöhnung

zwischen Tschechen und Sudetendeutschen

Prag, den 15. April 2005

 

 

KMS                           Křesťanská misijní společnost, Primátorská 41, 18000 Praha 8

Tel.: 284 841 922, Fax: 284 841 923

web: .cz, e-mail: info@kmspraha.cz

Bankverbindung: ČSOB Praha 1, Kto-Nr. 576955803/0300 IČO : 539147,  DIČ : CZ 00539147

Sudetským Němcům

Naši milí krajané,

tíží nás minulost českého národa a české země, která byla ještě před šedesáti lety také zemí Vaší nebo zemí Vašich rodičů či prarodičů.

Přestože jsme se o tom neučili ve škole, pronikla k nám děsivá pravda o kruté poválečné pomstě na německém obyvatelstvu Čech, Moravy a Slezska, prováděné většinou bez ohledu na to, zda a jak se kdo provinil. Víme o ponižování, lynčích, upalování, popravách bez soudů, znásilňování i o strašlivých pochodech smrti. Náš národ pro Vás tehdy na základě principu kolektivní viny, přichystal koncentrační tábory, srovnatelné s těmi nacistickými, tábory, kde docházelo k mučení a kde mnozí, zvláště nemluvňata a staří lidé, zemřeli v důsledku podvýživy a na nakažlivé nemoci.

Připojujeme se k několika podobně zaměřeným iniciativám minulých let usilujícím o vzájemné smíření. Vás, kteří jste přežili, i Vás, jejichž rodiče nebo příbuzní Vám o těchto hrůzách vyprávěli, jako Češi prosíme za odpuštění. Odpusťte nám, prosím,

– fyzické utrpení, kterým jste museli projít;

– hluboká duševní traumata, která mnozí z vás prožili a která někteří prožívají dodnes;

– ztrátu svých blízkých (Čechy tehdy zavraždění sudetští Němci se počítají na desitky tisic);

– ztrátu domova;

– ztrátu majetku.

– To vše se dálo ve znepokojivé jednotě českého národa, kde se Vás, Němců, zastávali jen jednotlivci.

Také nás bolí dnešní chladný, často i nepřátelský postoj větší části českého národa k Vám a neochota našich politiků k dialogu s Vaší politickou reprezentací.

Činy našich dědů a otců nelze ničím ospravedlnit. Přijímáme svou spravedlivou odplatu: zdevastovanou krajinu Sudet, 40 let komunistické totality a i po jejím pádu pokračující morální úpadek české společnosti.

Víme, že to, co se stalo, se také nedá nijak napravit. Hrůzné činy českého národa dodnes volají k nebi. Chceme Vám vyjádřit svou hlubokou lítost nad hrůzami, které jste museli prožít. Nechceme se jen omlouvat, prosíme Vás o odpuštění. Po Vašem odpuštění i po smíření s Vámi toužíme!

– účastníci Konference smíření Čechů a sudetských Němců

15. dubna 2005 v Praze