Protivyjádření: Změna stanov je protiprávní – Změna stanov není hotová věc

Montag,2.März2015 von

Tisková zpráva

Mnichov, dne 01. 03. 2015

Protivyjádření: Změna stanov je protiprávní

Změna stanov není hotová věc

Witikobund Deutschland e.V. jako zástupce jednoho ze tří sudetoněmeckých sdružení v rámci Sudetoněmeckého krajanského sdružení vyjadřuje své podivení nad aktuálními tiskovými zprávami týkajících se údajně rozhodnuté změny stanov SKS. 28. února se pokoušely části Sudetoněmeckého krajanského sdružení pod vedením mluvčího SKS, Bernda Posselta, pozměnit platné stanovy stejnojmenné organizace v jejím podstatném bodě účelu sdružení „Znovuzískání vlasti a restituce“ takovým způsobem, že by se sudetští Němci měli napříště fakticky vzdát odčinění jim způsobeného kolektivního bezpráví – vyhnání a zavraždění
3,5 milionu lidí.

Chybějící dvoutřetinová většina pro změnu stanov

Výsledek hlasování z 28. února poskytl podle platných hlasů pouze většinu 71,8 % pro změnu stanov. Podle § 33 Občanského zákoníku potřebná tříčtvrtinová většina ve výši minimálně
75 % tak nebyla odpovídajícím způsobem dosažena. Jelikož však stanovy Sudetoněmeckého krajanského sdružení neobsahují žádné pravidlo pro většinové rozhodnutí, zasahuje zde nutně Občanský zákoník

Formální chyba na základě změny účelu sdružení

V § 3 současných stanov je účel sdružení, bod c, mj. popsán jako „prosadit právní nárok na vlast, její opětovné získání, a s tím spojené právo na sebeurčení národní skupiny“. Tento má být nyní nahrazen paušalizovaným a ve svém smyslu odcizeným požadavkem bez přímého vztahu, doslova: „celosvětově odsuzovat provinění proti (…) právům jako je genocida, vyhánění, etnické čistky, zločiny proti lidskosti (…).“ Je proto nutno přezkoumat, zda by měl být pozměněn originální účel sdružení, což by analogicky § 33 Občanského zákoníku odstavec 1 věta 2, potom vyžadovalo slyšení VŠECH členů, a ne pouze spolkového předsednictva. Členové s právem volby by potom museli být ke změnám stanov předem dotázáni, v případě pochybností korespondenční volbou.

Závěr: Změna stanov je neplatná

Deklarovaná změna stanov je v každém případě neplatná. Schválení provedení změny stanov prohlášením jednatelského předsednictva je bez právního základu a je ho nutno z nedostatku právního podkladu odmítnout jako nepřípustné. Předseda Witikobundu, Felix Vogt Gruber, navíc poukazuje na individuální právo a prohlašuje, Spolkovému shromáždění Sudetoněmeckého krajanského sdružení beztak nepřísluší vyhlašovat zřeknutí se odškodnění sudetoněmeckých obětí vyhnání! Bez ohledu na použitý úhel pohledu: Účinná změna stanov a/nebo účelu sdružení postrádá jakéhokoli právního podkladu.

Ingolf Gottstein, Witikobund Deutschland

Witikobund e.V. je sdružení Sudetoněmecké národní skupiny. Byl založen po vyhnání roku 1950, aby hájil zájmy, kulturu a tradici sudetských Němců. Svůj název odvozuje svaz vědomě od slavné románové postavy „Witiko“ Adalberta Stiftera, jelikož tato vždy bojovala za spravedlivé vyrovnání a porozumění mezi Němci a Čechy v Čechách a na Moravě.

Spolkový předseda pan Felix Vogt Gruber

Prof. Bamann-Str. 19 D-89423 Gundelfingen

Telefon/ Fax: +49 (0) 9073-416556 E-Mail: eghaland1@online.de

Kontakt pro tisk: Ingolf Gottstein Roermonder Str. 279 41068 Mönchengladbach

Telefon pro redakční zpětné dotazy: 00495771527774

Registrační zápis: Witikobund e.V. Amtsgericht München, VR 5955

Verwandte Artikel

Tags

Share